10.853665, 106.733082 ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT (function(){ // store the name of the Analytics object window.GoogleAnalyticsObject = 'ga'; // check whether the Analytics object is defined if (!('ga' in window)){ // define the Analytics object window.ga = function(){ // add the tasks to the queue window.ga.q.push(arguments); }; // create the queue window.ga.q = []; } // store the current timestamp window.ga.l = (new Date()).getTime(); // create a new script element var script = document.createElement('script'), script.src = '//www.google-analytics.com/analytics.js'; script.async = true; // insert the script element into the document var firstScript = document.getElementsByTagName('script')[0]; firstScript.parentNode.insertBefore(script, firstScript) })();

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

Thiết kế kiến trúc - nội thất. 
Đơn giá thiết kế. 100.000 > 150.000/m2
Đơn giá thiết kế kiến trúc 200.000>300.000/ m2
Bao gồm phối cảnh thiết kế 3d. Và triển khai chi tiết kỹ thuật. 
Đơn giá thiết kế còn phụ thuộc hạng mục thiết kế và chi tiết thiết kế.
Luôn sẳn sàng đúng tiến độ. 
Luôn có giá khuyến mãi và nhiệt tình.

LH: 0933 037 387 

 

Tin tức khác

backtop